Przetwarzanie złożonych dokumentów

Automatyczna analiza złożonych dokumentów, których przeglądanie i analiza są bardzo czasochłonne.

W branżach związanych z obsługą klienta indywidualnego, takich jak: bankowość, ubezpieczenia, administracja publiczna, załatwianie spraw wymaga analizy złożonej dokumentacji. Wydobywanie kluczowych informacji z umów, zaświadczeń, aktów notarialnych, opinii i podobnych dokumentów jest bardzo czasochłonne. Rozwiązaniem jest automatyczne pozyskiwanie informacji, które umożliwia organizacji skupienie się na głównej działalności, zamiast na powtarzalnych czynnościach.

4semantics-infographic_analiza-kognitywna-zlozonych-dokumentow 4semantics-infographic_analiza-kognitywna-zlozonych-dokumentow

Zainspiruj się
przykładami

Asset 60

Administracja publiczna

weryfikacja wniosków
obywateli i automatyczne
wprowadzanie danych do
systemów dziedzinowych

Asset 58

Leasing konsumencki

analiza wniosków o zmiany
do umowy leasingu lub
w finansowanym przedmiocie
(np. dodatkowe wyposażenie)

Asset 59

Kredyty hipoteczne

weryfikacja dokumentacji
kredytowej, wydobycie
niezbędnych informacji
i analiza zgodności ze
stanem faktycznym

Asset 29

Ubezpieczenia

analiza dokumentów
dostarczanych w procesie
likwidacji szkody, takich jak
zgłoszenia, oświadczenia,
polisy czy raporty

Informacja jest rozwiązaniem niepewności.

Claude Shannon

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!