Klasyfikacja i weryfikacja dokumentów

Automatyczna klasyfikacja i weryfikacja dokumentów może znacznie obniżyć koszty ręcznego wprowadzania danych oraz skrócić czas przetwarzania dokumentów.

Organizacje codziennie otrzymują niezliczone ilości dokumentów papierowych i elektronicznych, którymi trudno jest zarządzać i je organizować. Rozwiązaniem nieefektywności związanej z obsługą dokumentów jest ich inteligentna klasyfikacja. Dzięki analizie treści dokumentu możemy zidentyfikować jego kategorię, zweryfikować spójność i jego zawartość, a na tej podstawie podjąć decyzję, czy dokumenty mogą być dalej przetwarzane czy wymagają np. uzupełnienia lub korekty.


Wprowadź skuteczny system analizy dokumentów

Asset 46

Weryfikuj
dokumenty

sprawdzaj kategorię
i kompletność, jako
pierwszym krok
walidacji

Asset 50

Popraw
zarządzanie

organizuj zasoby
i typuj dokumenty,
które powinny być
zarchiwizowane

Asset 20

Zapewnij
bezpieczeństwo

identyfikuj poufne
treści oraz popraw
bezpieczeństwo poprzez
ich monitorowanie

Asset 36

Odblokuj
wiedzę

automatyczne oznaczanie
dokumentów metadanymi,
pozwoli na lepszy
dostęp do wiedzy

4semantics-infographic_klasyfikacja-dokumentow 4semantics-infographic_klasyfikacja-dokumentow

Język jest procesem swobodnego tworzenia; jego prawa i zasady są ustalone, ale sposób, w jaki zasady tworzenia są używane, jest swobodny i nieskończenie różnorodny.

Noam Chomsky

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!