SensID Label

SensID Label to aplikacja umożliwiająca opracowanie korpusów danych do trenowania modeli rozumienia dokumentów

Anotowanie dokumentów na potrzeby uczenia modeli to proces bardzo pracochłonny i żmudny. Dlatego, SensID Label kładzie nacisk na ergonomię i szybkość pracy z korpusem. Aplikacja została starannie zaprojektowana w ścisłej współpracy z lingwistami oraz przetestowana przez nich w wielu projektach etykietowania różnorodnych dokumentów. SensID Label wspiera etykietowanie kategorii dokumentów, jednostek nazewniczych oraz relacji między bytami.

Główne funkcje

Asset 43

Etykietowanie i kategoryzacja dokumentów

Oznaczanie encji, jak również prostych i złożonych relacji między wskazanymi bytami

Asset 65

Elastyczność definicji zakresu etykietowania

Etykietowanie dowolnych, zdefiniowany przez użytkownika, zakresów wydobywania informacji

Asset 49

Praca na widoku oryginału dokumentu

Praca odbywa się bezpośrednio na oryginalnym widoku dokumentu również dla dokumentów skanowanych

Asset 33

Zwiększona szybkość pracy przez
pre-etykietowanie

Automatyczne pre-etykietowanie dokumentów z użyciem modeli dostarczonych lub własnych

Ergonomiczny interfejs ułatwia pracę

Etykietowanie na oryginalnym dokumencie pozwala widzieć pełen kontekst danych razem z ich układem oraz stylem

Zestaw reużywalnych etykiet

Łatwy sposób definiowania własnych zestawów etykiet wielokrotnego użytku, kategorii dokumentów, czy relacji miedzy bytami

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!